Çevre Politikamız

• Sistemimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek.
• Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak, tasarrufu ilke edinmek.
• Olası çevresel zararları ve kirlenmeyi süreçlerimizin her aşamasında önlemek ve azaltmak.
• Tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmak
• Çevrenin korunması amacıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bünyemize uyarlamak.