Havuz Bakımı

Havuz Bakımı

Havuz suyunun berrak, temiz ve hijyenik duruma getirilmesi ve bu konumda tutulması için düzenli olarak günlük ve haftalık bakım işlemleri uygulamalı, kış mevsiminde kullanılmayan havuzlarda kış bakımı yapılmalıdır.

 

Havuz suyunun hazırlanması;

Fiziksel işlemler

• Filtrasyon
• Ters yıkama
• Havuz dip temizliği
• Seyreltme (temiz su ilavesi)

Kimyasal işlemler

• pH değerinin ayarlanması
• Çöktürme
• Dezenfeksiyon-Oksidasyon
• Yosun önleme

Günlük bakım işlemleri

• Her gün en az 1-2 kez test kitleriyle serbest klor, bağlı klor, ph değerleri ölçülmelidir.
• Eksik görülen kimyasallar ilave edilmeli, sonrasında test kitleriyle tekrar ölçüm yapılmalıdır.
• Haftada 1-2 kez yosun önleyici kullanılmalıdır.
• Sirkülasyon sistemi en az 8-12 saat çalıştırılmalıdır.
• Yaprak, böcek vb. temizlenmelidir.

Haftalık bakım işlemleri

• Havuz filtreli ise haftada bir filtre sepetleri; taşmalı ise taşma ızgaraları temizlenmelidir.
• Duvar ve merdivenler fırça ile temizlenmeli, yapışmış yosunlar kazınmalıdır.
• Klor kullanımından sonra 8-10 saat boyunca çöktürücü eklenmelidir.
• Dip süpürgesi ile temizlenmelidir.
• Haftada 1-2 defa (filtre basınç göstergesi kontrol edilerek) ters yıkama işlemi yapılmalıdır.
• Denge deposuna temiz su ve yosun önleyici eklenmelidir.
• Yağmur yağması halinde veya yosun oluşumu görüldüğünde şok klorlama yapılmalıdır.

İDEAL HAVUZ SUYU STANDARTLARI

Özellik Olması Gereken Değer Önerilen Ölçüm Sıklığı
Bağlı Klor
Serbest Klor
pH Aralığı (Tatlı Su)
pH Aralığı (Deniz Suyu)
Siyanürik Asit
Toplam Alkalilik (TA)
Amonyum
Nitrit
Nitrat
Bakır
Alüminyum
0-0,2 mg/L
0,3-0,6 mg/L
6,5-7,6
6,5-7,8
30-100 mg/L
80-120 mg/L
0-0,5 mg/L
0-0,5 mg/L
0-20 mg/L
0-1,0 mg/L
0-0,2 mg/L

Günde üç defa
Ayda bir defa

*Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2008 tarih ve 15653 sayılı genelgesine göre

İDEAL HAVUZ SUYU STANDARTLARI

Havuz bakımında fiziksel standartlar (Aqua Europa)

Hijyen kuralları

• Havuza girmeden duş alınmalı.
• Ayak havuzu bulunmalı.
• Saç boneleri kullanılmalı.

Ters Yıkama

Ters yıkama kontrolü için basınç ölçer olmalı.

Su Ölçümleri

Günde üç kez dezenfektan ve pH ölçümü, ayda en az bir kere
mikrobiyolojik kontrol yapılmalı.

Su filtrasyonu

20 mikron çapındaki tüm partikülleri filtre edecek kapasitede olmalı.

Taze su

• Her gün her yüzücü için minimum 30L taze su alınmalı.

Su sirkülasyonu

• Denge tankı taşma suyunu toplayacak kapasitede olmalı.
• Ön filtre ve istenilen hızda süzme yapacak kapasitede sirkülasyon pompası olmalı.
• Filtrasyon kapasitesi havuz suyunu günde en az 3-4 kez tamamen filtre edecek kapasitede olmalı.